• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Międzynarodowa pomoc rozwojowa i jej skutki.

Rynek zabezpieczeń jest najogromniejszym rynkiem nadzorowanym przez krajowy rejestr pieniężny w Polsce. Obecnie ubezpieczyć wolno praktycznie wszystko, na dodatek przed wszystkimi zagrożeniami i ryzykami. Z reguły jednak wyprzedawanym ubezpieczeniem jest ubezpieczenia nowy targ – czyli ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wyróżniamy trzy koronne grupy ubezpieczeń OC: ubezpieczenie OC pojazdu, OC zawodowe oraz OC w życiu prywatnym. Tutaj pzu nowy targ chroni nas przed ciągami walutowymi, gdy wyrządzimy szkodę na osobie lub mieniu w czasie kierowania samochodem ustawowo dopuszczonym do ruchu drogowego. Na pewno ubezpieczenie chroni przed odpowiedzialnością związaną ze szkodami powstałymi w wyniku pracy: gdy zostanie zniszczone zlecone mienie, kiedy błąd narazi konsumentów bądź robotników na straty oraz tak dalej – tutaj zobacz ofertę. Ostatnia grupa ubezpieczeń OC chroni nas przed odpowiedzialnością w życiu osobistym: gdy w czasie wolnym od pracy zdarzy się coś, za co będziemy musieli ponieść odpowiedzialność finansową związaną z uszkodzeniem mienia lub ewentualnie zdrowia osób trzecich – na przykład przez awarię w mieszkaniu, której efekty odczują sąsiedzi.

1. Więcej informacji

2. Przejrzyj

3. Przeczytaj więcej

4. Kliknij tutaj

5. Kliknij i zobacz

Categories: Finanse

Comments are closed.