• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Śmiałe prowokacje polityczne
Nowoczesne media z całą swoją agresywnością i coraz to mniejszym przywiązaniem do piastowanej misji starają się przede wszystkim zrealizować właściwe założenia pieniężne na nadciągający rok. Projektowanie ramówki w telewizji tak samo jak dobieranie tematyki do gazet opiera się w głównej mierze na podstawie analizy tego, co cieszy się całkowicie największym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie prowadzi do poprawnego poziomu informowania opinii publicznej, a ta wielokrotnie bierze swoją wiedzę o realności jedynie z tego, co ukazuje telewizja i zapisuje ogólnodostępna prasa. To smutne, dostrzega się to w wielu badaniach socjologicznych, które dowodzą, jak nieduża grupa w całej społeczności ma rzeczywistą wiedzę na temat najróżniejszych detalów systemu politycznego. Nawet znajomość programów politycznych partii, na które się głosuje, nie jest tak ogólne, jak wolno by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. To kłopotliwe, nie wszystkie społeczeństwa w takim samym szczeblu czują się zobligowane do partycypowania w demokracji.

Szczegóły na stronie: https://www.refmat.org.pl/

Categories: Blog

Comments are closed.